wave

Masaż dla zdrowia

Masaż dla zdrowia jest połączeniem masażu klasycznego z różnymi innymi formami terapii manualnej, takimi jak: terapia punktów spustowych, masaż tkanek głębokich, relaksacja poizometryczna oraz techniki mobilizacji i manipulacji mięśni i powięzi.

Terapia punktów spustowych wykorzystuje różne formy ucisku i ruchu w różnych kierunkach we wrażliwych miejscach tkanki mięśniowej. Celem terapii jest uwolnienie się od bólu i poprawa zaburzonych wzorców ruchowych. Punkt spustowy, to wrażliwe miejsce w mięśniu o wzmożonym napięciu, które jest bolesne pod wpływem ucisku i powodują ból promieniujący oraz inne objawy w obszarach ciała odległych od miejsca drażnienia. Ból z promieniowaniem z danych punktów spustowych często przypomina topografię bólu rwy kulszowej lub dyskopatii.

Punkt spustowy, to silnie podrażniona okolica w obrębie hipertonicznego pasma mięśnia szkieletowego lub powięzi mięśniowej. Jest bolesny podczas palpacji i może prowadzić do specyficznych promieniujących bólów, napięć mięśniowych tych samych mięśni lub innych, a także do reakcji wegetatywnych. Punkty spustowe występują również w innych tkankach – skórze, tkance tłuszczowej, ścięgnach, więzadłach, torebkach stawowych, okostnej. Punkty spustowe, w odróżnieniu od tych mięśniowo-powięziowych, nie zawsze są stałe, mają różne lokalizacje i nie zawsze wywołują bóle promieniujące.

Aktywne i ukryte punkty spustowe: W punktach spustowych wyróżniamy aktywne i ukryte punkty. Aktywny punkt spustowy wywołuje ból we wszystkich pozycjach dnia codziennego od aktywności mięśniowej poprzez stanie aż do spoczynku. Natomiast ukryty punkt spustowy wykazuje bolesność poprzez palpację.

Czynniki sprzyjające rozwojowi Punktów spustowych

    •  czynniki wrodzone - np. skrócenie kończyny dolnej, zniekształcenie twarzy, hipermobilność itd.

    •  przeciążenie, nieprawidłowe wykorzystanie – nieprawidłowe nawyki posturalne, zawodowe i rekreacyjne

    •  nadużywanie – np. uraz typu biczowego, zabiegi operacyjne, powtarzane przeciążenia (mikrourazy)

    •  niedostateczne obciążenie - np. brak aktywności fizycznej, unieruchomienie

    •  aktywność mięśniowa bez wcześniejszej rozgrzewki

    •  schorzenia narządów wewnętrznych

    •  zmiany zwyrodnieniowe stawów

    •  zmiany odruchowe o charakterze segmentarnym

    •  patologiczny stres (dystres)


Masaż tkanek głębokich


Masaż tkanek głębokich zwany też masażem głębokim opiera się na warstwowej pracy tkankowej, prowadzącej do uwolnienia (rozluźnienia) utrzymujących się nieprawidłowych napięć w ciele człowieka. Metoda ta pozwala w sposób energooszczędny i bardzo skuteczny wpłynąć na stan napięcia mięśniowego i powięziowego przy dysfunkcjach narządu ruchu i wadach postawy. Jako narzędzia pracy stosuje się głównie palce, kostki palców, pieści, przedramię i łokieć. Masaż głęboki bardzo często rozumiany jest w sposób błędny i utożsamiany z silną oraz bolesną pracą na mięśniach. W rzeczywistości metoda nie wiąże się z wywieraniem mocnego nacisku na tkanki, nie wymaga od terapeuty dużej siły, natomiast może być delikatna i łagodna. Każdy ruch wykonywany jest bardzo powoli, z ogromną precyzją i odpowiednio dobraną siła nacisku. Masaż tkanek głębokich jest bardzo skuteczny i efektywny, a jego rezultaty zauważalne są już po krótkiej sesji.


Mobilizacja tkanek miękkich


Mobilizacja tkanek miękkich to metoda terapeutyczna, której celem jest przywrócenie prawidłowej ruchomości stawów, w przypadku, gdy przyczyną ich blokady są napięte lub skrócone okołostawowe tkanki miękkie.

W tkankach miękkich (skóra, mięśnie, powięź) w skutek przeciążenia może powstawać nadmierne napięcie. W efekcie bardzo często dochodzi do powstania stwardnień w mięśniach bolesnych lub zmian zwyrodnieniowych w obrębie ścięgna lub więzadła, co za tym idzie, ich osłabienia, skrócenia, zmniejszenia wytrzymałości i sprężystości.

Jeśli zmniejszona ruchomość jest wynikiem zmian powstałych w obrębie tkanek miękkich, najskuteczniejszą formą terapii jest mobilizacja tkanek. 

Zabieg może mieć postać:

    •  masażu funkcyjnego, który polega na rozcieraniu i rozciąganiu dysfunkcyjnego mięśnia i okolicznych tkanek miękkich; jego celem jest zmniejszenie tkliwości tkanek miękkich i poprawa ich mobilności

    •  masażu poprzecznego polegającego na punktowym i poprzecznym rozcieraniu włókien podrażnionego ścięgna, więzadła; w efekcie następuje złagodzenie bólu, poprawa ukrwienia, poprawa mobilności, wreszcie, przyspieszenie gojenia i regeneracji tkanek

    •  relaksacji poizomerycznej, czyli naprzemiennym rozluźnianiu i napinaniu podrażnionych mięśni. Jest techniką mobilizacyjną wykorzystywaną w leczeniu przykurczy i wzmożonego napięcia mięśni. Stosuje się ją w celu eliminacji przeciążenia stawu poprzez przywrócenie właściwej długości i elastyczności mięśni

    •  rozciągania (stretchingu), które polega na rozciąganiu mięśnia lub grupy mięśni będących w fazie rozluźnienia po ich uprzednim napinaniu


Masaż dla zdrowia jak nazwa wskazuje ma przede wszystkim leczyć.


Masaż ten stosuje się głównie:

    • dla złagodzenia objawów sztywności napięcia i bólów mięśni

    • przy  migrenowym, napięciowym bólu głowy

    • przy bólach kręgosłupa i pleców

    • przy odzyskiwaniu /zwiększaniu ruchomości w stawach

    • przy redukcji stresu


Przed zabiegiem  przeprowadzony jest wywiad oraz ocena stanu funkcjonalnego osoby która zostanie poddana masażowi.

Masaż odbywa się bez dodatkowych środków poślizgowych i trwa  ok 60 min.


Przeciwwskazania:

    • wczesne stany po złamaniach

    • ostre stany zapalne stawów i ścięgien

    • wylewy krwawe pourazowe

    • zmiany dermatologiczne

    • silne krwiaki wewnętrznomięśniowe

    • podwyższona temperatura ciała

    • choroby zakaźne

    • nowotwory

    • menstruacja

    • wszelkie jednostki chorobowe przebiegające w stanie zapalnym i ostrym

    • świeże zakrzepy w naczyniach obwodowych